Có ‘ngoan’ cũng uổng mạng!

Vài chục người có cùng mối quan tâm, cùng lên tiếng, cùng vận động dân chúng nói “không” với Formosa, cùng đòi môi trường sống phải sạch và an toàn hơn, giờ đang thi hành những bản án tù. Có bản án mà hình phạt lên tới 20 năm!

Xin bạn xem tiếp bài Có ‘ngoan’ cũng uổng mạng! tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)