Có phải CIA ‘quá trắng’ nên không nhận ra được nguy cơ 9/11?

CIA đã thất bại trong việc ngăn chặn biến cố 9/11. Nhưng lý do tại sao là một vấn đề lớn hơn cả cộng đồng tình báo.

(Visited 1 times, 1 visits today)