Cố vấn Tòa Bạch Ốc nói Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể đạt thỏa thuận

-TT Trump có thể không gặp TT Putin
-Trung Quốc cảnh cáo đường lối cứng rắn của thương mại Mỹ
-Cố vấn Tòa Bạch Ốc nói Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể đạt thỏa thuận

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)