Colombia cố gắng cứu thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Colombia và quân nổi dậy tiếp tục đàm phán nhằm cố gắng cứu thỏa thuận hòa bình sau khi có kết quả trưng cầu dân ý.

(Visited 1 times, 1 visits today)