“Côn đồ Đặng Tiểu Bình” từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam

Những bồi bút, văn nô của đảng trong thời gian qua xuất bản hàng loạt sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình với những cái tựa đọc lên rất dễ bị tăng xông máu như “Con đường phi thường của Đặng Tiểu Bình”, “Đặng Tiểu Bình, một trí tuệ siêu việt” v.v…

Xin bạn xem tiếp bài “Côn đồ Đặng Tiểu Bình” từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)