Con tàu vận hành quyền lực

Fb. Luân Lê|

Ông Thủ tướng nói về việc tham khảo ý kiến nhân dân và các nhà khoa học về dự thảo luật đặc khu. Điều đó có nghĩa là từ trước khi xây dựng dự thảo cho đến khi được đưa ra Quốc hội thảo luận vào tháng 6/0218 vừa qua thì dự thảo này không được tham khảo ý kiến từ nhân dân cũng như các chuyên gia.

Xin bạn xem tiếp bài Con tàu vận hành quyền lực tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)