Công an Việt Nam bất lực với nạn buôn người trong nước

Công an Việt Nam bất lực với nạn buôn người trong nước

Theo Cục Tham mưu cảnh sát Bộ Công an cho biết, hiện có khoảng 5,000 phụ nữ Việt Nam đang hoạt động mại dâm trá hình ở Malaysia.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)