Công An Việt Nam sẽ làm rõ vì sao Vũ “nhôm” có đến 3 hộ chiếu

Bộ Công An Việt Nam sẽ điều tra làm rõ vì sao ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”, có đến ba hộ chiếu như phía Singapore loan báo và ai là người “giúp sức” cho ông.

(Visited 1 times, 1 visits today)