Công an VN điều tra Khaisilk ‘vì dấu hiệu buôn hàng giả’

Bộ Công thương Việt Nam nói kiểm tra một số mẫu cho thấy “không có thành phần silk” trong sản phẩm mang nhãn “100% silk”.

(Visited 1 times, 1 visits today)