Công nghệ in thuốc trị bệnh

Các nhà khoa học ở trường đại học University of Sussex, Anh Quốc, đang tạo ra công nghệ in 3D có thể cho phép con người in ra thuốc trị bệnh.

Người Việt TV © 2018 – https://www.NGUOI-VIET.COM/nvtv
Người Việt Online – https://www.NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)