Cộng Sản VN bao che tham nhũng (1/2)

Báo Người Việt ở California vừa đưa bản tin về tuyên bố của Thanh Tra Chính Phủ CSVN, trong sáu tháng đầu năm 2017 là chỉ có “một trường hợp tham nhũng” trong 77 hồ sơ những kẻ cấm đầu cơ quan bị tố cáo là nhũng lạm. Dân chúng phẫn nộ vì tất cả đều chạy tội và được đảng che chở, thông qua với kết luận chúng làm giàu bạc tỷ là nhờ chạy xe ôm, nuôi lợn, làm giá, làm chỗi…

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 5 times, 1 visits today)