CPTPP vẫn ‘khó nuốt’ đối với người Canada

Không như tại Việt Nam và một số nước khác, ở Canada, số người ủng hộ cho Hiệp định Tự do Thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) rất thấp

(Visited 1 times, 1 visits today)