CSVN cách chức Bộ trưởng thông tin truyền thông

Truyền thông Việt Nam cho biết , Bộ Chính Trị CSVN dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng họp về việc kỷ luật hai bộ trưởng, đó là cựu Bộ trưởng Bộ Thông Tin Truyền Thông là ông Nguyễn Bắc Son và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, và cũng là đương kiêm Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ông Trương Minh Tuấn.Người Việt TV © 2018 – https://NGUOIVIETTV.com

Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)