Cứ 10 ngày, mới có 1 ngày dân Hà nội được hít thở không khí sạch

Mức độ ô nhiễm không khí tại Hà Nội trong ba tháng đầu năm 2018, vượt quá mức cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới – WHO.

(Visited 5 times, 1 visits today)