Cư dân mạng: Vietvision tự giải tán là ‘đáng mừng’

Nhóm tự phát Vietvision thường đăng các video ủng hộ nhà nước Việt Nam mới đây thông báo “tự giải tán”.

(Visited 1 times, 1 visits today)