Cùng là Cử Nhân Văn Chương, Nguyễn Phú Trọng và Bùi Thị Hà có gì khác nhau?

Vừa rồi báo chí trong nước đăng câu chuyện về Bùi Thị Hà – tốt nghiệp thủ khoa đại học sư phạm Hà Nội 2 năm 2016. Từ đó đến nay, nữ thủ khoa văn chương này vẫn thất nghiệp và nghề chính là làm ruộng, bán hoa quả và chăn lợn.

Qua báo chí tìm hiểu thì em này đã từng liên hệ với tỉnh nhà Hà Giang để xin việc. Mặc dù đã được hứa xem xét nhưng cả năm nay chẳng có tín hiệu gì trong khi tỉnh nhà Hà Giang còn đang thiếu giáo viên trầm trọng.

Xin bạn xem tiếp bài Cùng là Cử Nhân Văn Chương, Nguyễn Phú Trọng và Bùi Thị Hà có gì khác nhau? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)