Cuộc chiến chống các trạm ‘BOT bẩn’ nóng trở lại

Các hoạt động phản đối nhiều trạm thu phí đặt sai vị trí trên các quốc lộ Việt Nam đang nóng lên trong những ngày của nửa đầu tháng 2/2019

(Visited 1 times, 1 visits today)