Cuộc chiến thương mại: Đại học Mỹ phụ thuộc vào sinh viên TQ ra sao?

Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu của các du học sinh Trung Quốc. Các đại học Hoa Kỳ tiếp nhận hàng trăm ngàn sinh viên TQ mỗi năm.

(Visited 1 times, 1 visits today)