Cựu binh Úc giao dữ liệu giúp tìm hài cốt lính Bắc Việt

Các cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại Việt Nam hôm 10/9 đã trao một cơ sở dữ liệu cho Việt Nam để giúp xác định vị trí hài cốt của khoảng 200.000 lính Bắc Việt vẫn được coi là mất tích trong chiến tranh, theo AAP.

(Visited 1 times, 1 visits today)