Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel: “Chúng ta đã bị lừa dối về chiến tranh Việt Nam”

Ông Chuck Hagel, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, tuyên bố ông, vốn là một cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, và những người lính Mỹ khác, “đã bị lừa dối về chiến tranh Việt Nam” và rằng “chiến tranh không thể giải quyết được vấn đề.”

(Visited 1 times, 1 visits today)