Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn đồng ý giao tài liệu cho ủy ban Quốc Hội

Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn đồng ý giao tài liệu cho ủy ban Quốc Hội

Theo các luật sư của ông Flynn hôm Thứ Ba, Cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Michael Flynn sẽ giao nạp các tài liệu liên quan đến việc giao dịch với Nga.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)