Cựu đại sứ Mỹ: Tôi từ chức để phản đối hồi hương 8 ngàn người Việt

-Cựu đại sứ Mỹ: Tôi từ chức để phản đối hồi hương 8 ngàn người Việt
-Facebook sẽ đòi hỏi nguồn gốc quảng cáo bầu cử
-Boeing lấy được hợp đồng bán 47 máy bay cho American Airlines

Người Việt TV (c) 2017 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com

(Visited 2 times, 1 visits today)