Cựu và Nguyên: sao cựu quan chức – lãnh đạo chỉ thích nguyên?

Phùng Hoài Ngọc (VNTB)

Cựu và Nguyên, căn bản đồng nghĩa chỉ một chức vụ quan chức đã trải qua, nay không làm nữa.

Nhưng cách dùng hai chữ đó thì khác nhau, tuỳ vào hoàn cảnh của quan chức và nội dung mục đích của người nói/viết.

Khi một ông quan đã nghỉ việc hay nghỉ hưu, nếu nhắc đến thì dùng “cựu” như một định ngữ gắn liền họ tên.

Xin bạn xem tiếp bài Cựu và Nguyên: sao cựu quan chức – lãnh đạo chỉ thích nguyên? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 7 times, 1 visits today)