Đà Nẵng quyết tiến hành dự án du lịch ở Sơn Trà

Chính quyền Đà Nẵng thể hiện quyết tâm phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch trên bán đảo Sơn Trà.

(Visited 1 times, 1 visits today)