Đa số dân Mỹ muốn bảo tồn đài kỷ niệm Liên Minh Miền Nam thời nội chiến

Theo kết quả thăm dò mới đây của Reuters và Ipsos, đa số dân chúng Mỹ nghĩ rằng các đài kỷ niệm của Liên Minh Miền Nam (Confederate States of America) thời nội chiến trước đây cần được bảo tồn ở nơi công cộng, là một quan điểm trái ngược với các nỗ lực đang diễn ra ở một số thành phố nhằm tháo gỡ các hình tượng này.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)