Đặc khu: “Tiến, thoái lưỡng nan”?

Trước những động thái này nhiều người hy vọng nhà cầm quyền sẽ dẹp bỏ đặc khu. Tuy nhiên, theo ý kiến của những người có kinh nhiệm về TQ, quan hệ Việt Trung và những gì đã đầu tư cho dự án này thì rất khó để nhà cầm quyền VN hủy bỏ chương trình đặc khu.

Xin bạn xem tiếp bài Đặc khu: “Tiến, thoái lưỡng nan”? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)