Đặc khu trưởng Hồng Kông xin lỗi vì cảnh sát “bắn vòi rồng trúng đền thờ Hồi Giáo”

Đặc khu trưởng Carrie Lam và cảnh sát phải lên tiếng xin lỗi cộng đồng Hồi Giáo ở Hồng Kông sau khi cảnh sát “vô tình” bắn vòi rồng trúng đền thờ Hồi Giáo lớn nhất ở đây.

(Visited 1 times, 1 visits today)