Đại án Đinh La Thăng: Hiện tượng hay bản chất?

Trong ngày đầu vụ Đinh La Thăng đưa ra xử, đã có rất nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng những sai phạm đó bắt nguồn từ bản chất của chế độ. Nhận thức này có xu hướng ngày càng được nhiều người thừa nhận.

Xin bạn xem tiếp bài Đại án Đinh La Thăng: Hiện tượng hay bản chất? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)