Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói không sai

FB Ngô Ngọc Trai

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là thầy dạy ở trường Đại học luật Hà Nội mà tôi theo học từ 2001 – 2005, tức là Thầy của tôi. Nhớ mang máng thầy dạy môn luật lao động hay đất đai gì đó.

Những điều thầy nói về sai phạm của ngành điều tra đang dậy sóng dư luận, thầy đã nói rõ những cách tính toán các con số của mình rồi, chỉ khác nhau về cách hiểu và thầy nói là mình không sai.

Xin bạn xem tiếp bài Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói không sai tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)