Đại diện của Anh tại EU từ chức

Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Anh tại Brussels, Sir Ivan Rogers, từ chức.

(Visited 4 times, 1 visits today)