Đài Loan: Vận động đấu tranh cho nạn nhân Formosa qua ngày thứ 2

Ngày thứ 2 của chuyến vận động đấu tranh pháp lý tại Đài Loan cho nạn nhân công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh Phái Đoàn Việt Nam (ban hỗ trợ pháp lý cho nạn nhân biển) đã đến phủ tổng thống Đài Loan để trao thỉnh nguyện thư với 200.000 chữ ký […]

Bài Đài Loan: Vận động đấu tranh cho nạn nhân Formosa qua ngày thứ 2 đến từ Chân Trời Mới Media. Xin hãy ghi danh với Chân Trời Mới Media để nhận bài trong hộp thư hàng ngày.

(Visited 1 times, 1 visits today)