Đại sứ Ted Osius ‘ở lại Việt Nam’

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ ở Hà Nội cho biết rằng ông sẽ ở lại Việt Nam để làm trong lĩnh vực giáo dục sau khi kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, theo báo Tuổi Trẻ.

(Visited 5 times, 1 visits today)