Đại tướng Mỹ: Việt Nam ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới

Quân đội Việt Nam và Mỹ lần đầu tiên cùng tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường quảng bá chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

(Visited 1 times, 1 visits today)