Đàn áp dân chủ

Đàn áp dân chủ

Việc chính quyền Hà Nội tiến hành đàn áp, bắt giữ các nhà hoạt động cho dân chủ, nhân quyền và môi trường tại Việt Nam trong tuần qua lại là đề tài thu hút chú ý của nhiều người; trong đó có cả những nhà ngoại giao Phương Tây, các báo nước ngoài.

(Visited 5 times, 1 visits today)