Dân biểu Mỹ Lowenthal 'nguyện tranh đấu' vì nhân quyền VN

Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal vừa trở thành đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Mỹ về Việt Nam.

(Visited 1 times, 1 visits today)