‘Dân chủ Trung Quốc làm lu mờ Phương Tây’

Trước Đại hội Đảng 19, báo Trung Quốc tự khen nền dân chủ đa đảng của họ ưu việt hơn Phương Tây ‘vốn đang chìm trong hỗn loạn’.

(Visited 1 times, 1 visits today)