Dân chủ và sức mạnh nghị viện

Fb. Đỗ Ngà|

Lịch sử nền dân chủ gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của nghị viện. Vậy nghị viện là gì? Chắc chắn ai cũng trả lời được câu hỏi này. Đó là cơ quan lập pháp. Nhưng trả lời “đó là cơ quan lập pháp” theo tôi, đó là câu trả lời chưa thỏa đáng. Vì sao?

Thực ra lập pháp đơn giản là là viết luật cho nhà nước thi hành.

Xin bạn xem tiếp bài Dân chủ và sức mạnh nghị viện tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)