Dân Đồng Tâm ‘giữ đất đến hơi thở cuối cùng’

Trưởng thôn Hoành nói dân Đồng Tâm nói sẽ không nhượng bộ nếu chính quyền lấy đất nông nghiệp hoặc bắt giữ người.

(Visited 1 times, 1 visits today)