Dân miền Trung chết chìm trong lũ – Anh Trọng giờ này đang ở đâu?

Sau chuyến thăm Nghệ An cuối tháng 10 vừa qua, Nguyễn Phú Trọng bị dân chửi té tát vì cái tội yêu cầu quân đội trung thành với Đảng gạt tổ quốc và nhân dân xuống hạng hai. Trọng còn bị chửi là có một bài phát biểu rất mông lung trước các quan chức tỉnh và đặc biệt hắn còn điều cả một rừng “Hồng vệ binh” xuống đàn áp giáo dân.

Vì bị chửi dữ quá, nên mấy ngày nay, dù có gần trăm người chết trong cơn đại hồng thủy ở miền Trung nhưng người ta chẳng thấy mặt Nguyễn Phú Trọng đâu cả mà chỉ có cấp dưới là Quang và Phúc đi thăm dân.

Xin bạn xem tiếp bài Dân miền Trung chết chìm trong lũ – Anh Trọng giờ này đang ở đâu? tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)