Dân Việt dùng mạng xã hội nhiều, nhưng Việt Nam đứng chót bảng Tự do Internet

Người Việt Nam dành 2,5-3 giờ mỗi ngày để lên mạng, nhưng Việt Nam vẫn ở chót bảng về tự do Internet.

(Visited 1 times, 1 visits today)