Đảng cánh hữu Ba Lan thắng lớn, còn người Việt thì sao?

Dù nhiều người gốc Việt bỏ phiếu cho các đảng khác, đảng Pháp luật và Công lý (PiS) ở Ba Lan vẫn thắng lớn nhất từ 1989.

(Visited 1 times, 1 visits today)