Đảng Cộng sản ‘kể tội’ GS Chu Hảo

Đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương viết bài giải thích chi tiết về ông Chu Hảo, có ‘biểu hiện suy thoái rất nghiêm trọng’.

(Visited 8 times, 1 visits today)