Đảng cộng sản Trung Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp

Tháng tới, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thảo luận về sửa đổi hiến pháp và công tác chống tham nhũng. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc loan tin vừa nói vào ngày 27/12/2017.

Tin không nêu thời gian cụ thể diễn ra cuộc họp cũng như nội dung sẽ sửa đổi trong bản hiến pháp hiện hành.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia Trung Quốc nhận định, việc sửa đổi hiến pháp nhằm hợp thức hóa việc thành lập các ủy ban giám sát và quyền của những ủy ban này.

Lần cuối cùng Trung Quốc sửa đổi hiến pháp là vào năm 2004.

Chống tham nhũng là một chính sách quan trọng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từ nhiệm kỳ đầu của Ông và cuộc chiến chống tham nhũng sẽ mang một sắc thái mới với việc thành lập Ủy ban Giám sát Quốc gia khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình.

Ủy ban này sẽ tiếp quản Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương CCDI và hợp nhất nhiều đơn vị chống tham nhũng.

Việc Ủy ban Giám sát Quốc gia tiếp quản và hợp nhất nhiều cơ quan giúp cho việc chống tham nhũng của ông Tập sẽ không chỉ giới hạn ở các đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc mà còn đối với các viên chức nhà nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, việc chống tham nhũng sẽ không dừng lại cho đến khi nào các viên chức mọi cấp không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng.

Hồi tháng 10 năm 2017, Ông Tập Cận Bình tuyên bố với các lãnh đạo hàng đầu của Đảng cộng sản Trung Quốc rằng việc sửa đổi cấu trúc chồng chéo của các cơ quan chống tham nhũng sẽ bao gồm việc loại bỏ phương thức thẩm vấn bí mật, gọi là song quy đưa ra một hệ thống giam giữ mới và bổ sung thêm việc bảo vệ nghi phạm tham nhũng.

(Visited 1 times, 1 visits today)