Đảng CSVN khiêu khích người miền Nam

Ngô Nhân Dụng – Người Việt|

Đảng Cộng Sản Việt Nam tổ chức linh đình kỷ niệm “Tổng tiến công và nổi dậy” Tết Mậu Thân là cố ý khiêu khích tất cả người Việt ở miền Nam và cố ý chia rẽ đồng bào Nam, Bắc.

Nguyễn Phú Trọng cố ý khơi lại những nỗi đau thương tang tóc mà người dân miền Nam cũng muốn quên.

Xin bạn xem tiếp bài Đảng CSVN khiêu khích người miền Nam tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 6 times, 1 visits today)