Đảng của Hun Sen ‘thắng lớn’

Đảng cầm quyền tại Campuchia của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc tổng tuyển cử.

(Visited 5 times, 1 visits today)