Đảng Dân Chủ tin tướng Flynn không khai về chuyến đi Trung Đông

Đảng Dân Chủ tin tướng Flynn không khai về chuyến đi Trung Đông

Hai dân biểu đảng Dân Chủ nói rằng cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng Thống Mỹ là tướng Michael Flynn, “hình như” không khai về chuyến đi sang Trung Đông trong lúc trải qua tiến trình điều tra lý lịch.

Người Việt TV (c) 2017 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com

(Visited 1 times, 1 visits today)