Đằng sau vụ La Thăng

Blog Lê Anh Hùng – VOA |

Chính trường cộng sản Việt Nam xưa nay vốn hết sức phức tạp và khó lường. Đó là thực tế mà có lẽ người Việt nào cũng nhận ra.

Phức tạp là bởi các màn so đấu giữa các võ sỹ quyền lực đều diễn ra trên những vũ đài bị nhiều lớp màn đen che chắn, công chúng bên ngoài không thể nhìn thấy gì.

Xin bạn xem tiếp bài Đằng sau vụ La Thăng tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 4 times, 1 visits today)