Đảng VC, bà Thái Anh Văn và cái lông gà

Vẫn chưa bằng! Vì suốt mấy chục năm qua bằng ấy cơ chế có dám làm gì đâu?! Ngay cả chỉ kiện TQ ra tòa quốc tế cũng run rẩy, không dám!
– Mà này, sao mình lại sợ hoài mớ lông gà con đấy nhỉ!?

Xin bạn xem tiếp bài Đảng VC, bà Thái Anh Văn và cái lông gà tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 1 times, 1 visits today)