Đảng viên Việt Tân đối mặt với nguy cơ trục xuất khỏi Việt Nam

Ông Phạm Minh Hoàng, một thành viên Việt Tân, bị tước quốc tịch Việt Nam và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất khỏi Việt Nam

(Visited 1 times, 1 visits today)