Đất nước này không cần đảng cộng sản

Fb. Đỗ Ngà|

Kinh tế thị trường là một nền kinh tế tự điều chỉnh theo quy luật cung cầu. Nói cho đúng thì nó cần sự tự do và công bằng làm nền tảng. Khi quyền lực nhảy vào xí phần hơn thì đó không còn là quy luật cung cầu nữa. Ví dụ, dịch vụ cờ bạc, Nhà nước cấm tư nhân để mình nhà nước kiếm chác trên loại hình này qua sổ số kiến thiết thì nó không còn là sự công bằng.

Xin bạn xem tiếp bài Đất nước này không cần đảng cộng sản tại Chân Trời Mới Media.

(Visited 8 times, 1 visits today)